از تاریخ ۲۴ دیماه جاری به مدت یکماه پیش فروش اینترنتی بلیتهای قطار اتوبوس و … ادامه خواهد داشت.

تک فارس » اخبار روز » زمان دقیق پیش فروش بلیتهای نوروزی ۹۲