تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالباشتراک گذاری

ریشه و معنی ضرب المثل یال و کوپال داشتن

image ریشه و معنی ضرب المثل یال و کوپال داشتن

معنی ضرب المثل یال و کوپال داشتن چیست؟

کنایه از قدرت ظاهری و توان جسمانی کسی است.

یال در لغت به معنای گردن است. گاهی به معنای کتف و سرشانه نیز به کار می رود.

جناب فردوسی از این واژه در شعرهایش بسیار استفاده کرده. مانند

تکفارس آی آر

ببوسید مادر دو یال و برش

همی آفرین خواند بر پیکرش

معنای کوپال در لغت یعنی گرز آهنین. همچنین به معنی عصا و چوب دستی چوپان نیز آورده شده است.

کوپال در معنای مجازی به معنی گردن ستبر و بازوهای قدرتمند به کار می رود. در اینصورت با معنای یال تناسب بیشتری دارد.

جوانی و کوپال و نیرو نماند

www.takfars.ir

ز من هیچ جزنام نیکو نماند

گاهی برای طعنه و به صورت جملات توهین آمیز به کسی به کار می رود که اندام قوی دارد ولی مردم را اذیت می کند. مثلا کسی در دعوا به دیگری می گوید: به یال و کوپالت نگاه نکن ها. میدم بچه های محل خرد و لهت کنند..

به کسی می گویند که اندام پهلوان گونه دارد و این اصطلاح کنایه از نیرومندی و توان فوق العاده اوست.

محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب مشابه بیشتر ››