image ریشه ضرب المثل شتر رو با نمد داغ میکنن

کار به جایی رسیده که شتر رو با نمد داغ میکنن

یه شتر به شتر دیگه از دست صاحبش شکایت می کرد که گفت :صاحبم از بس بار من میکنه که طاقتم طاق میشه

شتر دیگه گفت :بارت چیه اون شتر جواب :داد معمولا نمک

شتره گفت:اگر توی راهت جوی ابی چیزی دیدی توی جوب اب بخواب تا نمک ها اب بشه و بارت سبک حال صاحبتم جا میاد

شتره به حرف دوستش عمل کرد و صاحیش فهمید که خوابیدن شتر از ناتوانی نیست و دفعه بعد صاحب شتر نمد بار شترش کرد و شتر هم از همه جا بی خبر توی جوی اب خوابید و وزن بارش اینبار چند برابر شد و صاحبش به زور شلاق اون رو از زمین بلند کرد و به راه انداخت

و این مثل شد که کار به جایی رسیده که شتر رو با نمد داغ میکنن

تک فارس » مطالب جالب » ریشه ضرب المثل شتر رو با نمد داغ میکنن