روش های خواندنی تعبیر خواب و آموزش جزئیات آن

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

روش های خواندنی تعبیر خواب و آموزش جزئیات آن

خواب سه نوع است غیر از این سه نوع هر خوابی که دیده شود، خوابهای پریشان وباطل است و نمی توان آنها را تعبیر نمود زیرا بر اساس قاعده ی مشخصی قرار نگرفته اند.
۱.رؤیای صالحه یا خوابی نیکو که مژده ای است از طرف خداوند برای بیننده ی آن ویک قسمت از چهل و شش قسمت نبوت پیامبران است .[بخاری ومسلم]
۲.خواب ناپسند ونا خوشایند که از طرف شیطان است وبرای مسخره کردن و آزار دادن بیننده ی خواب می باشد .
۳. خوابی که ناشی از خیالات و تفکرات انسان و اعمال روزمره ی اوست. خوابهایی نیز که به علت عادتهای روزمره می باشند در این طبقه جای می گیرند مثلا فردی عادت نموده است که در ساعت معینی از روز غذا بخورد،اگر روزی برخلاف عادت در آن ساعت ،غذا نخورد وبخوابد ،ممکن است خواب غذا خوردن را ببیند ویا اگر در حالت بیداری غذای زیاد خورده باشد ،ممکن است در خواب ببیند که استفراغ می کند.
دوم:
اگر خواب خوشایند ونیکو باشد،شایسته است که بیننده ی آن چهار عمل زیر را انجام دهد:
۱.خداوند را به خاطر دیدن آن خواب سپاس گوید.
۲.به دیگرا ن در مورد آن ،مژده دهد.
۳.نزد هرکس که دوست دارد،آن را بیان کند.
۴.پیش خود آن را به چیزی نیک و شایسته تعبیر نماید زیرا خواب بر اساس چگونگی تعبیر آن تحقق می یابد.
سوم:
اگر خواب ناپسند وناخوشایند باشد،شایسته است که بیننده ی آن هفت عمل زیر را انجام دهد که در صورت انجام دادن آنها ،از آن خواب دچار ضرر وزیان نمی گردد- اگر خداوند اراده کند.
۱.از شر این خواب به خداوند پناه ببرد.
۲.با سه بار گفتن «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» از شر شیطان به خداوند پناه ببرد.
۳.سه مرتبه به طرف چپ خود تف کند{بدون پرت کردن آب دهان.م}.
۴.جهت خوابیدن خود را عوض کند.
۵.نماز بخواند.
۶.آن را نزد کسی بیان نکند.
۷.نزد خود نیز آن را تعبیر ننماید.
دلیل تمام موارد بالا احادیثی از پیامبر خدا(ص) می باشند.
امام بخاری از ابوسعید خدری روایت می کند که
پیامبر خدا(ص) فرموده است:
«اذا رأی احدکم رؤیا یحبها فانما هی من الله فلیحمدالله علیها ولیحدث بها و اذا رأی غیر ذلک مما یکره فانما هی من الشیطان فلیستعذ من شرها ولا یذکرها لاحد فانها لا تضره»
یعنی
(هرگاه یکی از شما خوابی را دید که ازآن خوشش آمد ، آن از طرف خداست پس خداوند را بر آن سپاس گوید وآن را برای دیگران نیز بیان نماید واگر خواب ناخوشایندی ببیند ،آن از طرف شیطان است پس از شر آن به خداوند پناه ببرد و آن را نزد کسی بیان نکند که در این صورت از آن خواب دچار ضرروزیان نمی گردد).
ترمذی نیز از ابو هریره روایت نموده است که
پیامبر فرموده است :
«اذا رأی احدکم الرؤیا الحسنه فلیفسرها ولیخبر بها واذا رأی الرؤیا القبیحه فلا یفسرها و لایخبر بها»
یعنی
(اگر یکی از شما خواب خوبی را دید آن را تعبیر نموده ونزد دیگران با زگو نماید و اگر خواب زشت و نا خوشایندی را دید آن را تعبیر نکند و نزد دیگران نیز بازگو ننماید).
بخاری ومسلم از ابوسلمه روایت نموده اند که گفت:
«لقد کنت أری الرؤیا فتمرضنی حتی سمعت ابا قتاده یقول وانا کنت أری الرؤیا تمرضنی حتی سمعت النبی(ص)یقول الرؤیا الحسنه من الله فاذا أری احدکم فلا یحدث به الا من یحب واذا رأی ما یکره فلیتعوذ بالله من شرها ومن شرالشیطان ولیتفل ثلاثا و لا یحدث بها احدا فانها لن تضره»
یعنی
(من خواب می دیدم و به علت آن مریض می شدم تا اینکه شنیدم که ابوقتاده نیز که همانند من به واسطه ی خوابهایش دچاربیماری می گشته است،گفت که از پیامبر (ص) شنیدم که فرمود خواب نیکو از طرف خداوند است پس هرکس آن را ببیند به جز نزد آنکس که دوستش دارد ،آن را بازگو نکند و اگر کسی خواب نا خوشایند و نامطلوبی را ببیند پس از شر آن و شر شیطان به خداوند پناه ببرد و سه بار تف نماید و آن را نزد کسی بازگو ننمایدکه در این صورت از آن دچار زیان نمی گردد).و در روایت مسلم آمده است(اگر کسی خوابی مطلوب ونیک ببیندآن را مژده دهد ونزد کسی بازگو نماید که دوستش دارد).
امام مسلم از جابر روایت می کند که
پیامبر(ص)فرمود:
«اذا رأی احدکم الرؤیا یکرهها فلیبصق عن یساره ثلاثا ولیتعذ بالله من الشیطان ثلاثا ولیتحول عن جنبه الذی کان علیه»
یعنی
(اگر یکی از شما خوابی نا مطلوب و ناپسند را دید،سه بار به طرف چپ خود تف نماید وسه بار بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و از آن سمت که خوابیده است روی برگرداند وبه سمت دیگر بخوابد).
و نیز امام مسلم از ابو هریره روایت نموده است که
پیامبرخدا(ص) فرمود:
«فان رأی احدکم ما یکره فلیقم فلیصل ولا یحدث بهاالناس»
یعنی
(اگریکی از شما خواب ناخوشایندی را دید پس از خواب برخیزد ونماز بخواند و آن را برای کسی بازگو ننماید).

دعای رفع بلا و سختی از امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه
  1. ترفندهای نگهداری از لباس های بافتنی
  2. راه های مفید برای افزایش سرعت اینترنت
  3. تاریخچه جزئیات عکس منشور حقوق بشر کوروش
  4. اگر در خواب با آدم مودبی برخورد کنیم تعبیرش چیست
  5. اسم دریا فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس
  6. تصاویر زیبای حیوانات هنگام بوییدن گل

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات