روشن کردن (Power)سیستم را میزنید اما در کمال تعجب می بینیند که اتفاقی نمی افتد و سیستم روشن نمیشود ؟

در این زمان مشکل ممکن است از تامین برق سیستم باشد، راه حل های رفع این ایراد، چک کردن تمام اتصالات مثل دکمه روشن کردن سیستم، کلید روشن و خاموش منبع تغذیه،دوشاخه برق، و خود کابل باشد و اگر مشکل از خود منبع تعذیه بود، آن را با یک منبع نو و قوی تر جایگزین کنید.

image روشن نشده کامپیوتر با استفاده از دکمه پاور

تک فارس » مطالب جالب » روشن نشده کامپیوتر با استفاده از دکمه پاور