تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

روانشناسی و شناخت افراد از روی شکل ابرو

image روانشناسی و شناخت افراد از روی شکل ابرو

هر شکلی از ابرو با شخصیت صاحب آن رابطه دارد.در اینجا به چند شکل از ابروها و رابطه آنها با شخصیت افراد اشاره می شود:

ابروهای نرم و کم پشت نشانه ناپختگی و بی تجربگی است.

ابروهای پرپشت نشانه تحرک زیاد و پرانرژی بودن است.

ابروهای بلند نشانه ثبات شخصیت و تلاش و کوشش فراوان است.

تکفارس آی آر

ابروهای کوتاه نشانه عدم استواری و خیالاتی بودن است.

ابروهای پیوسته نشانه حساس بودن است.

ابروهای دور از هم نشانه ضعف و انزوا طلبی و ناپختگی است.

ابروهای نزدیک به چشمها نشانه اراده قوی و تمرکز ذهن است.

ابروهای صاف نشانه شخصیت محکم و لجباز است.

www.takfars.ir

ابروهای کمانی نشانه نیرو و نشاط و گرمی است.

ابروهایی که انتهای آنها به سمت بالاست نشانه جرأت و نشاط و شادمانی است.

ابروهایی که انتهای آن افتاده است نشانه پیچیدگی شخصیت و اضطراب است.

مطالب محبوب بیشتر ››