image رهبر کره شمالی در بازدید از واحد نظامی ارتش کره شمالی

تک فارس » اخبار روز » رهبر کره شمالی در بازدید از واحد نظامی ارتش کره شمالی