مانتو، چادر و شلوارهای مشکی، گرد و غبار محیط را به خود جذب می‌کنند.

مواد نرم کننده و ضد الکتریسیته زیادی به بازار آمده است که برای برطرف کردن این مشکل استفاده می شود.

بهتر است بدانید که مواد پاک‌ کننده به جا مانده در پارچه باعث جذب گرد وخاک می‌شود.

معمولاً در هنگام استفاده از مواد پاک‌ کننده، کمتر از مقدار مواد توصیه شده در دستورالعمل کارخانه مصرف‌ کنید و یا آبکشی را بهتر انجام دهید.

تک فارس » مطالب جالب » راه های جالبی برای جلوگیری کردن از جذب گرد و خاک در پارچه