برای از بین بردن این حالت، پوست به سلنیم موجود در گوشت بوقلمون، گوشت گاو، مرغ و تخم مرغ نیاز دارد.

تک فارس » پزشکی سلامتی » راه از بین بردن پوست رنگ پریده و شکننده