image راهنمای هواشناسی با سایت یاهو

سایت هواشناسی یاهو بهترین سایت برای اطلاع از آب و هوای شهر مورد نظر شما می باشد.

ابتدا از لینک زیر وارد صفحه ایران در سایت هواشناسی یاهو شوید:

weather.yahoo.com/iran

پس از ورود شهر خود را انتخاب کنید و وارد صفحه شوید و آدرس رو در بوک مارک خود ذخیره کنید تا آدرس پیش بینی ۵روز آینده رو هواره داشته باشید.

نکته:

بعضی شهرها در این فهرست نیست که باید در قسمت فیلد همان صفحه نام را به صورت انگلیسی بنویسید