image راهنمای عکس گرفتن از صفحه گوشی اندرویدی بدون هیچ نرم افزاری

می توانید با فشردن همزمان دکمه پاور و کاهش دهنده صدا، از صفحه نمایش عکس بگیرید.

این عمل، تصاویر شما را در گالری با نام Screenshot ذخیره میکند. با اسکرین شات گرفتن می توانید از هر عملی که انجام می دهید (مثلا برای آموزش) از صفحه عکس بگیرید و سپس آن را به اشتراک بگذارید؛

نکته

اگر این کار را با تاخیر (پس و پیش) انجام دهید ممکن است صفحه نمایش خاموش شده و یا صدا کم شود.