image راهنمای ترک عادت بد با صدای بلند با موبایل حرف زدن

یک لحظه فکر کنید، وقتی شما با صدای بلند با تلفن صحبت میکنید فردی سودجو آنها را در فیس بوک یا توئیتر پست کند یا استفاده نادرستی از آنها ببرد. آیا دوست دارید مشتری بزرگ خود یا دوستتان را از دست بدهید؟ وقتی در یک جمع بلند با تلفن صحبت میکنید، نمی دانید چه افرادی به مکالمه شما گوش می دهند و این مالکمه به کجا خواهد انجامید. دکتر ایندر می گوید، برای یادآوری به خود برای آرام صحبت کردن، کلمه یا عبارتی را بنویسید و آن را در جایی نصب کنید که همیشه می بینید.

تک فارس » مطالب جالب » راهنمای ترک عادت بد با صدای بلند با موبایل حرف زدن

همچنین بخوانید