راهنمای به یاد آوردن خوابی مهم که فراموش کردیم

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

راهنمای به یاد آوردن خوابی مهم که فراموش کردیم

حضرت دانیال گوید:
فراموش کردن خواب از ۳ چیز است:
۱- از بسیاری گناه و معصیت
۲- از کارهای گوناگون و مختلف
۳- از ضعف نیت و اعتقاد

حضرت صادق علیه السلام می فرماید:
اگر کسی خوابی دیده و فراموش کرده و معبر بخواهد خواب او را بداند راهش آن است که نامش را بپرسد و حروف نام او را بشمارد و جمع کند آنگاه نه نه طرح کند و باقیمانده را ملاحظه کند مثلا اگر نه مانده است شهر ها را در خواب دیده و بر فساد تعبیر کند،
خدای متعال می فرماید: " و کان فی المدینه تسعه رهط یفسدون فی الارض و لا یصلحون" و در آن شهر نه گروه بودند که در زمین فساد می کردند و اصلاح نمی کردند. و اگر ۸ مانده است سفر یا تزویج در خواب دیده است،
خدای متعال می فرماید: " ثمانی حجج فان اتممت عشر افمن عندک- هشت سال و اگر دهسال تمام کردی به میل خودت بستگی دارد"
و اگر هفت مانده است بر درندگان و سگان دلالت دارد،
خدای متعال می فرماید:" و یقولون سبعه و ثامنهم کلبهم – و می گوید (یاران غار) هفت نفرند و هشتمین ایشان سگ ایشان است" ، و اگر گاو ها و قوچها در خواب دیده باشد، کلام خدای متعال است که: " سبع تقرات سمان یا کلهن سبع عجاف – هفت گاو فربه که آنها را هفت گاو لاغر می خورند".
و اگر شش مانده است و بیننده خواب صالح و درستکار و با تقوی است دلالت بر آن دارد که فرشتگان و افراد صالح را در خواب دیده است و تعبیرش آن است که کارش درست می شود و به سر انجام می رسد،
خدای متعال می فرماید: " خلق السموات و الارض فی سته ایام ثم استوی علی العرش – آسمان ها و زمین را در شش روز بیافرید آنگاه بر عرشمستولی شد".
و اگر پنج مانده است در خواب اسب و اسلحه دیده است . و اگر چهار مانده است نیز اسب و اسلحه دیده است،
خدای متعال می فرماید: " فی اربعه ایام سواء للسائلین – در چهار روز (آفرینش زمین و ارزاق آن را به پایان رساند) که یکسان است برای پرسندگان)
و اگر سه مانده است دلالت دارد بر آنچه با کسی رازی بگوید،
خدای متعال می فرماید: " ما یکون من نجوی ثلثه الا هورا بعهم – هیچ سه نفری با هم راز نگویند مگر آنکه خداوند چهارمین ایشان است" و در جای دیگر می فرماید: "ثلثه ایام الا رمزا – سه روز جز با اشاره سخن نگویی".
و اگر دو مانده است با کسی ملاقات مینماید که برای دین و دنیایش سودمند است و از چیزی که می ترسد ایمنی می یابد و به آنچه امید دارد میرسد.
و اگر یک مانده است دلالت دارد بر آنکه مردی بزرگوار یا پدشاهی بزرگ را در خواب دیده است،
خدای متعال می فرماید: " سبحانه هو الله الواحد القهار – منزه است او، اوست خداوند یکتای مقتدر".
ابن سیرین می گوید:
وقتی کسی خوابی دیده و فراموش کرده و معبر بخوهد خواب او را بداند راهش انست که به بیننده خواب بگوید دست بر اندام خود بگذار:
اگر دست بر سر گذاشت، معبر به قیاس آن بگوید که در خواب کوه دیده است.
اگر بر چشم گذاشت، چشمه آب شور دیده است.
اگر بر بینی گذاشت، دامنه کوه دیده است.
اگر بر صورت خود گذاشت، چمن و سبزه زار دیده است.
اگر بر دهان گذاشت، چشمه آب شیزین دیده است.
اگر بر گوش گذاشت، غار و گودال کوه دیده است.
اگر بر ریش و سبیل دست گذاشت، گیاهان و علفزار دیده است.
اگر بر گلو دست گذاشت، قنات و کاریز یا نقب و سوراخ دیده است.
اگر بر سینه و دل دست گذاشت، مسجد و معبد و مصلی و نمازگاه دیده است.
اگر بر شکم دست گذاشت، رودخانه آبی دیده است.
اگر بر ناف دست گذاشت، گودالی در زمین دیده است.
اگر بر عورت دست گذاشت، سکویی دیده است.
اگر بر دوش و شانه دست گذاشت، عمارتی بلند و یا ایوانی را دیده است.
اگر بر مچ و ساعد خود دست گذاشت، درختان را دیده است.
اگر بر انگشتان خود دست گذاشت، درختان خرما را دیده است.
اگر بر پشت خود دست گذاشت، بیابانها را دیده است.
اگر بر پهلوی خود دست گذاشت، سرا و جایگاهی دیده است.
اگر بر مقعد دست گذاشت، مزبله در خواب دیده است.
اگر بر ران و کفل دست گذاشت، ستونی سبز یا درختی بزرگ مانند خرما و سرو و نظایر اینها دیده است.
اگر بر زانو دست گذاشت، درخت بی ثمر یا ستون و مانند آن دیده است. اگر بر کعب و قوزک پا دست گذاشت، پشته و گردنه کوچکی دیده است. و
بهمین ترتیب که ذکر شد معبر می تواند خواب کسی را که فراموش کرده است دریابد وتعیر آن را بگوید.

خبر جالب تولد فرزند لیونل مسی فوتبالیست مشهور
  1. آموزش عکس به عکس ساخت عروسک های انگشتی رنگی برای کودکان
  2. متن کامل عربی سوره النحل به همراه ترجمه دقیق فارسی
  3. قصه بچگانه دوستی خاله سنجاب و درخت بزرگ
  4. تصاویر تاسوعا و عاشورای حسینی با طراحی جدید برای محرم
  5. عکس های جدید برای تبریک روز پدر
  6. اسم مهرداد فونت نستعلیق رنگارنگ دستنویس

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات