image راهنمای اتو کشیدن لباس های زیاد در زمان کم

حتی اگر اتوی بخار خوبی نیز دارید که ترفند زیر را انجام می دهد، اما بدانید که روش زیر سبب تسریع در روند اتوکشی خواهد شد و چروک لباس ها راحت تر صاف می گردد.

▪اگر میخواهید دسته‌ای از لباس‌های نخی و یا تریکو را اتو بکشید که می دانید وقت زیادی از شما خواهد گرفت و بسیار کار خسته کننده ای خواهد بود

▪می توانید در ابتدا از یک اسپری آب پاش تمیز استفاده نمایید و لباس ها را با آب پاش، کمی نمدار کرده و سپس اتوکشی را آغاز کنید.