با نگاه کردن به ظاهر و حالت بدنی یک زن باردار نمی توان جنسیت جنین را تشخیص داد. افرادی که چنین حدس هایی می زنند صرفا ۵۰ درصد درست به هدف می زنند، چون در هر حال بچه یا دختر است یا پسر.

برخی افراد ادعا می کند که از فرم شکم مادر و یا نوع راه رفتن و ایستادن وی، جنسیت بچه اش را تشخیص می دهند،

به عنوان مثال پسرها بالای شکم قرار می گیرند و دخترها پایین شکم. اما تمام این گفته ها فقط حدس و گمان است و هیچ پایه ی علمی قابل استنادی ندارد.