مواد مورد نیاز

¾ پیمانه جوش شیرین

½ پیمانه سرکه سفید

دستمال کهنه

آب جوش

یخ

اسلایس های لیمو

image راحت ترین ترفند برای نابودی بوی بد چاه آشپزخانه

¾ پیمانه جوش شیرین را داخل چاه بریزید.

image راحت ترین ترفند برای نابودی بوی بد چاه آشپزخانه

½ پیمانه سرکه سفید را داخل چاه بریزید. ترکیب سرکه و جوش شیرین باعث ایجاد واکنش شیمیایی می شود و پسماندهای ته نشین شده را حل می کند.

image راحت ترین ترفند برای نابودی بوی بد چاه آشپزخانه

درب چاه را با یک دستمال کهنه ببندید و اجازه دهید به مدت نیم ساعت ترکیب شیمیایی سرکه و جوش شیرین تاثیر خود را بگذارد.

image راحت ترین ترفند برای نابودی بوی بد چاه آشپزخانه

بعد از نیم ساعت دستمال را بردارید و آب جوش بریزید تا تمام پسماندها از چاه پایین برود.

image راحت ترین ترفند برای نابودی بوی بد چاه آشپزخانه

یخ ها را داخل چاه بریزید و دستگاه زباله خرد کن را روشن کنید. خرد کردن یخ ها باعث می شود پسماندها سست شوند.

image راحت ترین ترفند برای نابودی بوی بد چاه آشپزخانه

اسلایس های لیمو را داخل چاه بریزید و یک بار دیگر دستگاه زباله خرد کن را روشن کنید تا بوی مطبوع لیمو از چاه بیرون بزند.

image راحت ترین ترفند برای نابودی بوی بد چاه آشپزخانه

در آخر اطراف چاه را با دستمال تمیز کنید. با این روش دیگر هیچ بوی نا مطبوعی از آشپزخانه شما بیرون نمی زند.

image راحت ترین ترفند برای نابودی بوی بد چاه آشپزخانه

تک فارس » خانه داری » راحت ترین ترفند برای نابودی بوی بد چاه آشپزخانه