دیدن پری دریایی در خواب چه معنی و تعبیری دارد

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

دیدن پری دریایی در خواب چه معنی و تعبیری دارد

-اگر خواب ببینید در آبهایی روشن چند پری دریایی تن خود را می شویند ، نشانه آن است که غرایز ، شما را به راهی تاریک خواهد کشاند .
-اگر خواب ببینید پری دریایی از دریا بیرون آمده است ، علامت آن است که به نومیدی شدید دچار خواهید شد .
-اگر دختری خواب ببیند پریان دریایی در آبها تن خود را می شویند ، علامت آن است که دیگران به او محبت و لطف زیادی خواهند کرد .
-اگر دختری خواب ببیند مبدل به پری دریایی شده است ، نشانه آن است که با جذابیت و زیبایی خود به دیگران فخر خواهد فروخت .
-دیدن پرى دریایى زیبا در خواب، بیانگر وقوع پیشامدهاى غیرمترقبه است. اگر در خواب چند پرى زشت را مشاهده کنید، یعنى در انجام کارها دچار مشکل مى‏شوید.

تصاویر زیبای نقاشی و آثار هنری با پوست تخم مرغ
  1. کدهای پیشواز همراه اول مرتضی پاشایی یکی هست
  2. نحوه صحیح خواندن نماز با ترجمه و جزئیات
  3. مدل های زیبای لباس زنانه برای مهمانی های دورهمی
  4. داستان کوتاه عبرت آموز قدر پدر و مادر خود را بدانید
  5. ایده های کادو کردن هدیه برای نامزد و همسر
  6. زندگینامه خواندنی صادق هدایت

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات