دیدن و رفتن به بیت المعمور در خواب چه تعبیری دارد

مجله علمی هنری آموزشی پزشکی تک فارس شامل مطالب جدید و جالب با موضوعات پزشکی و سلامتی، روانشناسی، نکات آرایشی، دکوراسیون منزل، خانه داری، آموزش آشپزی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
تک فارس

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

دیدن و رفتن به بیت المعمور در خواب چه تعبیری دارد

image دیدن و رفتن به بیت المعمور در خواب چه تعبیری دارد

محمد بن سیرین گوید:

اگر کسی بیند در بیت المعمور شد، دلیل که در میان مردم به امانت یا به علم ظاهر گردد و حج کند و از شر دشمنان ایمن گردد. اگر بیت المعمور را بر زمین بیند، دلیل که به پادشاه عالم عادل پیوسته شود.اگر بیند در بیت المعمور خانه ساخت یا خفت، دلیل که اجل وی نزدیک باشد. اگر بیند پیرامون بیت المعمور طواف می کرد، دلیل که از دنیا برود. اگر بیت المعمور را به کردار مسجدی دید و در وی نماز کرد، دلیل که همه حاجات او روا شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند از زمین تا بیت العمور گشاده است، دلیل که مردمان در آن سال حج و عمره بسیار کنند. اگر بیند بیت العمور آراسته است و فرشتگان بر وی طواف می کردند، دلیل که علما و اهل دین به نظام شوند و عز و جاه یابند.

بیت المعمور : خانه ای است در آسمان چهارم، برابر کعبه و آن حجگاه فرشتگان بود.

تکفارس آی آر

نکته های جالب و خواندنی درباره بدن انسان
  1. ریشه ضرب المثل قوز بالا قوز
  2. آموزش تصویری روش های حذف دایمی اکانت تلگرام
  3. خرچنگ ها نیز درد را حس میکنند آنها را زنده زنده نپزیذ
  4. تصاویر خطای دید جهت سنجش دقت شما
  5. تصویری رویایی از چادرهای رنگی بازار شبانه در تایلند
  6. عکس های دیدنی از نیسان مورانو

مطالب محبوب

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

محصولات معتبر