دیدن و رفتن به بیت المعمور در خواب چه تعبیری دارد

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

دیدن و رفتن به بیت المعمور در خواب چه تعبیری دارد

محمد بن سیرین گوید:

اگر کسی بیند در بیت المعمور شد، دلیل که در میان مردم به امانت یا به علم ظاهر گردد و حج کند و از شر دشمنان ایمن گردد. اگر بیت المعمور را بر زمین بیند، دلیل که به پادشاه عالم عادل پیوسته شود.اگر بیند در بیت المعمور خانه ساخت یا خفت، دلیل که اجل وی نزدیک باشد. اگر بیند پیرامون بیت المعمور طواف می کرد، دلیل که از دنیا برود. اگر بیت المعمور را به کردار مسجدی دید و در وی نماز کرد، دلیل که همه حاجات او روا شود.

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند از زمین تا بیت العمور گشاده است، دلیل که مردمان در آن سال حج و عمره بسیار کنند. اگر بیند بیت العمور آراسته است و فرشتگان بر وی طواف می کردند، دلیل که علما و اهل دین به نظام شوند و عز و جاه یابند.

بیت المعمور : خانه ای است در آسمان چهارم، برابر کعبه و آن حجگاه فرشتگان بود.

تکفارس آی آر

دانلود مستقیم برنامه شب های نقره ای مجری علی ضیا
  1. عکس یک جوجه طوطی بامزه با لباس ورزشی
  2. سرویس جدید گوگل جستجو در نامه های الکترونیکی بر اساس سایز نامه
  3. کدو تنبل خوردن بامزه یک خرس بزرگ و قهوه ای
  4. نکته های واقعا جالب و خواندنی درباره همه چیز
  5. عکس انگشتر طلای کوروش کبیر در موزه روسیه
  6. چطور بعد از گم شدن کارت بانکی آن را مسدود کنید

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات