دیدن خواب پوشیدن لباس سیاه عزاداری چه تعبیری دارد

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

دیدن خواب پوشیدن لباس سیاه عزاداری چه تعبیری دارد

۱ـ اگر خواب ببینید لباس سوگواری بر تن کرده اید ، علامت آن است که بد اقبالی به شما رو خواهد آورد .
۲ـ اگر خواب ببینید دیگران لباس عزاداری بر تن کرده اند ، علامت آن است که دوستانتان مضطرب و پریشان خواهند شد و شما نیز از موقعیت دوستان خود اندوهگین خواهید شد .

عکس های زیبا از دریاچه نیلوفر قرمز
  1. عکس گربه های بامزه با لباس بچگانه
  2. دانلود بهترین صفحه کلید اندروید با صدها تم و شکلک زیبا
  3. نمایش هوایی در سوییس
  4. تصاویر زیبا از هنرمندان ایرانی همراه با خانواده
  5. معرفی و گزارش تصویری پارک جنگلی قرق گرگان
  6. تصویری درازترین گربه خانگی دنیا کتاب رکوردهای گینس

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات