دیدن خواب افتادن در آب چه تعبیری دارد

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

دیدن خواب افتادن در آب چه تعبیری دارد

ابراهیم کرمانی گوید:
اگر بیند که در آب بیفتاد، دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود
لوک اویتنهاو می گوید :
در آب افتادن : رنج
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
اگر درون آب روان و خروشان غوطه ور می خوردید با زور مندی دست و پنجه نرم می کنید که احتمالا زیانی به شما نمی رساند ولی تمام نیرویتان را صرف می کند و می گیرد

متن های کوتاه و زیبا برای تبریک صبح به عزیزان
  1. عکس حضرت عباس در مختار نامه
  2. عکس و اسم جاهای دیدنی پاتایا تایلند
  3. متن کامل عربی سوره طه به همراه ترجمه دقیق فارسی
  4. عکس واقعی و تاریخی انگششتر حضرت علی علیه السلام بخشیده شده به مرد فقیر
  5. زیباترین جاهای دنیا برای سفر و گردشگری کجاست
  6. عکس های زیبا از بیت المقدس قبل از جنگ ها

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات