دیدن آب جاری در خواب چه تعبیری دارد

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

دیدن آب جاری در خواب چه تعبیری دارد

▪منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

آب سیال و روان ولی زیاد و خروشان مشروط بر اینکه شاهد تماشای آن باشید نه درون آن نشان قدرتی است که با آن رو برو می شوید و با آن رویارو قرار می گیرد.اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد. یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.

▪تام چت ویندرا گوید:

اگر آب جاری ببیند دلیلش حرکات آرامبخش است وتعبیر ش رسیدن به آرامش در زندگی است

این خواب عاقبت خوشی را که در طالع زندگی وجود دارد نوید می دهد

تکفارس آی آر

▪یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن آب روان وروشن سفر بانعمت باشد

آموزش تصویری نحوه دانلود از RioUpload
  1. غذا دادن به قوهای دریاچه ای در چین
  2. نحوه دریافت و استفاده از اینترنت رایگان و پرسرعت در ایران
  3. زیباترین حلقه های ازدواج برای عروس و داماد های جوان
  4. چطور پروفایل تجاری خود را در اینستاگرام موفق کنید
  5. آموزش تصویری درست کردن هدبند پارچه ای
  6. عکس های دیدنی از شرکتی که فیس بوک را مدیریت میکند

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات