تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

دیدن اسقف کلیسا در خواب چه تعبیری دارد

لیلا برایت مى‏گوید:

دیدن اسقف کلیسا در خواب، نشانگر غم و اندوه است. اگر در خواب ببینید که با یک اسقف کلیسا دعوا مى‏گیرید، علامت آن است که شما دشمن دارید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک اسقف : یک اختلاف با ماموران قضایی خواهید داشت .

با یک اسقف صحبت می کنید : کارهایتان بسیار رضایت بخش خواهد شد .

تکفارس آی آر

تعداد زیادی مرد روحانی در اطراف یک اسقف : یک دوره ناخوشی در پیش است .

خواب لباسهای اسقف : یک دوست نادرست خیلی به شما نزدیک است .

مطالب محبوب بیشتر ››