image دوست دارید با ببر ها شنا کنید

پارک تفریحی طرحی را تدارک دیده که در آن عموم مردم و به ویژه کودکان در کنار بچه ببرها در استخری میتوانند شنا کنند بدون آنکه خطری از جانب بچه ببرها آنها را تهدید کند.اشخاصی که در کنار ببرها شنا میکنند هزینه ای ۲۰۰ دلاری را باید پرداخت کنند و کسانی که می خواهند از نزدیک شاهد این اتفاق باشند باید ۱۰ دلار بپردازند.

تک فارس » مطالب جالب » دوست دارید با ببر ها شنا کنید