مرحله اول:

در ابتدا یک ماده شوینده مخصوص شستشو با دست بخرید.

مرحله دوم:

بر طبق دستور العمل شستشوی لباس که در داخل لباس دوخته شده است لگن یا سینک خود را با آب نیم گرم یا خنک پر کنید. در داخل لگن مقدار پیشنهادی مایع شوینده اضافه کنید.

مرحله سوم:

با دست خود مایع را درون آب تکان دهید تا کف کند.

مرحله چهارم:

ژاکت را درون آب غوطه ور کنید و به آرامی آن را فشار دهید تا با فشار دادن آن کف ها به داخل آن نفوذ کند.

مرحله پنجم:

بگذارید بیست دقیقه درون آب خیس خورد.

مرحله ششم:

لگن را خالی کنید و ژاکت خود را با آب نیم گرم آبکشی کنید و تا کاملا از مایع داخل لگن پاک شود.

مرحله هفتم:

به آرامی ژاکت را فشار دهید تا آب آن تخلیه شود سپس آن را از طول خود روی یک حوله خشک و تمیز حمام قرار دهید.

مرحله هشتم:

حوله را لوله کنید و با کف پای خود آن را فشار دهید تا آب اضافی آن خارج شود.

مرحله نهم:

ژاکت را از حوله خارج کنید و آن را به شکل اصلی خود در آورید.

مرحله دهم:

ژاکت را روی یک حوله خشک و تمیز پهن کنید و اجازه دهید که با هوای آزاد خشک شود

تک فارس » مطالب جالب » ده مرحله شستن ژاکت های کشمیری