image در ماه محرم برای ثواب بیشتر چه کارهایی باید انجام داد

روایت شده است که مستحب است انسان تمام ماه را روزه بگیرد و در مورد روزه روز تاسوعا و عاشورا روایت مخصوص داریم اما احتیاط این است که روز عاشورا را روزه نگیرد ولى از خوردن و آشامیدن تا عصر خوددارى نماید و آنگاه چیزى بخورد یا بیاشامد؛ به جهت اینکه امام حسین علیه السلام و یاران حضرت در عصر از غصه هاى این دنیاى پست رهایى یافتند.

▪ از کارهایى مثل سرمه کشیدن و غیر آن، بهتر است پرهیز شود.

▪ سزاوار است که حال دوستان آل محمد صل الله علیه و آله در دهه اول محرم تغییر نموده و در دل و سیماى خود، آثار اندوه و درد این مصیبتهاى بزرگ را آشکار نمایند.

▪ خوب است که مقدارى از لذائذ زندگى را که از خوردن و نوشیدن و حتى خوابیدن و گفتن به دست مى آید، ترک نمایند و مانند کسى باشند که پدر یا فرزند خود را از دست داده است .

▪ خوب است که روز تاسوعا و عاشورا، دیدار با برادران دینى را ترک کرده و آن روز را روز گریه و اندوه خود قرار دهند.

▪ مستحب است که در دهه اول محرم، هر روز امام حسین علیه السلام را با زیارت عاشورا زیارت نمایند.

▪ سزاوار است که اگر مى توانند مراسم عزادارى آن حضرت را در منزل خود با نیتى خالص بر پا نمایند و اگر نمى توانند در مساجد یا منازل دوستانش به برپایى این مراسم کمک کنند.

▪ شایسته است که هر روز مقدارى از اوقات خود را در مکانهاى عمومى به عزادارى بپردازد.

▪ مستحب است که در آخر روز عاشورا، زیارت تسلیت را بخوانند.

▪ یکى از اعمال مهم دهه اول، دعاى اول ماه است و براى اینکه اول این ماه، اول سال بوده و از طرف دیگر دعاهاى قبل از وقت نیز تاثیر خاصى در برآورده شدن حاجات و رسیدن به امور مهم دارد؛ این دعا تاءثیر زیادى در سلامتى و دورى از آفات دینى و دنیایى آن سال و بهبودى حال و به دست آوردن نیکی ها دارد.

▪ بهتر است که در شب اول، بعضى از نمازهایى را که در این شب وارد شده به مقدار حال و توانایى خود بخواند؛ حداقل دو رکعت نمازى را که شامل حمد و یازده بار قل هو اللّه احد است را بخواند. بعد از آن، دعایى را که پیامبر صل الله علیه و آله بعد از این نماز خوانده است و در کتاب اقبال نقل شده را بخواند و فرداى آن روز را روزه بگیرد. در روایت آمده است کسى که چنین عملى را انجام بدهد مانند کسى است که به مدت یک سال کارهاى خوب انجام داده و تا سال آینده محفوظ خواهد بود.

▪ مستحب است که روز سوم را روزه بگیرد. در روایت آمده است که حضرت یوسف علیه السلام در این روز از چاه خارج شد و اگر کسى این روز را روزه بگیرد، خداوند مشکل او را برطرف نموده و سختیها را بر او آسان مى نماید.

▪ مستحب است که شب عاشورا تا صبح پیش قبر امام حسین علیه السلام بماند.

▪ مستحب است که در آخر ماه محرم محاسبه نفس، استغفار و دعا براى اصلاح حال، صورت پذیرد.

تک فارس » مطالب جالب » در ماه محرم برای ثواب بیشتر چه کارهایی باید انجام داد