تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
مطالب جالب

در خواب دیدن اعضای بدن انسان تعبیرش چیست

بانویی خدمت پیامبر خدا آمد و گفت یا رسول الله خواب خیلی بدی دبدم

پیامبر فرمودند خیر است انشا الله بگو چه دیدی؟
او جواب داد : خواب دیدم گویا قطعه ای از گوشت بدن شما کنده شد و افتاد در دامن من . پیامبر فرمودند این خواب خوبی است انشا الله بزودی فاطمه فرزندی به دنیا می آورد و تو او را در آغوش خود می گیری .
مدتی نگذشته بود که آن خواب تعبیر شد و وقتی آن زن فرزند را در دامان خود گذاشت ناگهان به یاد خوابش افتاد.

مطالب محبوب بیشتر ››