مصرف ۴عدد انجیر خشک در روز یک چهارم نیاز روزانه آهن بدن را تامین میکند. بهتر است انجیر را همراه با آب پرتقال مصرف کنید. ویتامین C به جذب آهن از منابع گیاهی کمک میکند.