جهت درمان وزوز گوش هر شب قبل از خواب مقداری روغن بادام تلخ را به گوش خود بمالید طوری که مجرای آن را بگیرد اما وارد گوش داخلی نشود. بعد از گذشت مدت زمان ۳ ماه وزوز گوش شما درمان خواهد شد.

تک فارس » پزشکی سلامتی » درمان قطعی وزوز گوش با روغن بادام تلخ