image درمان قطعی زگیل با برگ و شیره درخت انجیر

وجود زگیل روی پوست واقعاً عذاب آور است. آن‌ها بی وقفه زیاد و تکثیر می‌شوند اما درخت انجیر کمک می‌کند تا از شرشان خلاص شوید.

شیره‌ ی درخت انجیر حاوی آنزیم‌های نابود کننده زگیل‌هاست.

طریقه‌ی مصرف

▪ برگ‌های انجیر را نصف کرده و شیره‌ ی آن ‌را روی زگیل‌ها بمالید.

▪ تا محو شدن کامل زگیل ها هر صبح و شب این کار را تکرار کنید.

image درمان قطعی زگیل با برگ و شیره درخت انجیر