image درمان خانگی ناخن فرو روفته در گوشت و پوستفرو رفتن ناخن پا در انگشت احتمالاً با یکی از وضعیت زیر همراه است:

شکل ناخن بیش از حد طبیعی دارای انحنا باشد.

ناخن پا بیش از حد معمول کوتاه شود به طوری که بافت بتواند روی آن فشار بیاورد.

با پوشیدن کفش های مناسب و جادار و دقت در کوتاه کردن ناخن های پا به ویژه در افراد مبتلا به دیابت شیرین یا بیماری عروق محیطی می توان از این بیماری پیشگیری کرد.

در صورت شروع بیماری می توانید با قرار دادن گلوله های بسیار کوچک پنبه به زیر ناخن، گوشه های ناخن را از بافت ملتهب اطراف آزاد کنید.

همچنین با چکاندن چند قطره بتادین روی ناخن می توان از پیشرفت آن جلوگیری بعمل آورد.

در صورت عود این بیماری، آنتی بیوتیک های خوراکی معمولاً علائم عفونت را ظرف یک هفته تسکین می دهند.

گاهی بخشی یا تمامی ناخن با جراحی برداشته می شود و بستر ناخن تراشیده و لذا این مشکل عود نخواهد کرد. ناخن باید دوباره رشد کند ولی احتمالاً مثل قبل نخواهد شد