image درس خواندن با صدای بلند باعث یادگیری بهتر می شود یا نه

یکی از کارهایی که در نظر اکثر افراد کار جالب و موثری است بلندخوانی یا همان مطالعه با صدای بلند است.

بلندخوانی (مطالعه با صدای بلند)

وقتی بلندخوانی می‌کنید کمی تمرکزتان بیش‌تر می‌شود ولی در عوض، معایب دیگری دارد:

*سرعت مطالعه‌تان کم می‌شود.

*زودتر خسته می‌شوید.

*ساعات مطالعه‌ی ‌مفیدتان کم‌تر می‌شود.

*اگر این کار مدت‌زمان طولانی ادامه پیدا کند، از ناحیه‌ی حنجره دچار مشکل خواهید شد و اعصاب شما تحریک می‌شود.

برای رفع و اصلاح این موضوع، هنگام مطالعه بین لب‌های خود مداد بگذارید یا هوا را از راه دهان خود بیرون بدهید؛ به‌زودی این عادت نادرست برطرف خواهد شد.

تک فارس » روانشناسی » درس خواندن با صدای بلند باعث یادگیری بهتر می شود یا نه