image دختر ها چه مدل پسری را برای ازدواج دوست دارند

ازدواج یکی از مهمترین انتخاب های هر فرد در زندگی است، طبق قوانین عقلی هر چه انتخاب مهم تر باشند باید بیشتر روی آن تمرکز کنیم و معیارها را دقیق تر در نظر بگیریم.

برخی از ملاک های ازدواج مانند مسئولیت پذیری ، خوش اخلاقی و ایمان در بین افراد مختلف مشترک است که به این ملاک ها ، ملاک های عمومی می گوییم که معمولا براساس تجربیات عنوان می شود.

برخی از معیارها مختص به هر فرد و مستقل از شرایط اجتماعی ، میزان تحصیلات و خانوادگی است.

دسته ای از دختران تحصیل کرده و شاغل هستند ، در نتیجه از جایگاه اجتماعی خاص واعتماد به نفس بالایی برخوردارهستند که اغلب این دختران به جای در نظر گرفتن ملاک های سطحی برای ازدواج ، ملاک های جدی تری دارند مثلا به جای در نظر گرفتن وضعیت مالی به خصوصیات اخلاقی فرد توجه میکنند.

دخترانی که فقط با پسران پول دار ازدواج میکنند!

دسته ای از دختران هستند که نتوانسته اند برای خود جایگاه اجتماعی مناسبی فراهم کنند و یا تحصیلات عالی داشته باشند، در نتیجه از لحاظ اعتماد به نفس هم درموقعیت مناسبی قرار ندارند.

این دختران معمولا ملاک های سطحی تری مانند وضعیت مالی و خصوصیات ظاهری را به عنوان ملاک ازدواج خود در نظر می گیرند.

این دختران اغلب راحت تر از دختران دسته اول انتخاب و ازدواج میکنند بنابراین این درست نیست که بگوییم ملاک همه دختران پول و وضعیت مالی شده است بلکه تنها دختران دسته دوم هستند که به این ملاک اهمیت می دهند .

اما منظور ما این نیست که دختران دسته اول به وضعیت مالی اهمیتی نمی دهند بلکه این معیار برای دختران دسته اول در الویت اول قرار ندارد.

یک مثقال زندگی پایدار می خواهم

ملاک وضعیت مالی اخیرا جزو ملاک های اصلی ازداوج شده و از اهمیت بالایی برخوردار است اما این بدین معنی نیست که در گذشته ملاک نبوده است بلکه در زمان گذشته الویت اول نبوده است.

برای دختران دسته دوم که ملاک های ظاهری و سطحی برای ازدواج دارند ، ملاک دوم وضعیت ظاهری ، تیپ و قیافه فرد است که گاهی این ملاک می تواند از لحاظ اهمیت جای ملاک اول که وضیت مالی است را بگیرد.

ملاک مالی برای دختران دسته اول که در موقعیت اجتماعی خوبی قرار دارند چندان اهمیتی ندارد و این دسته از دختران، به بلوغ فکری و اجتماعی فرد بیشتر اهمیت می دهند و اینکه فرد از لحاظ شخصیتی در وضعیت روحی پایداری قرار داشته باشد و عواطف و احساسات خود را کنترل کند تا بتوان در زندگی به او اتکا کرد.

چرخش ۱۸۰ درجه ای در ملاک های ازدواج!

در بسیاری از موارد بلوغ فکری و اجتماعی با وضعیت مالی تطبیق ندارد، بلوغ فکری یعنی فرد اهل معاشرت اجتماعی واهل رفت و آمد با خانواده و حتی با دوستان باشد و از ملاک هایی که امروزه برای افراد الویت یافته است این است که بتوانند با فرد تفریحات و اوقات خوبی را داشته باشند.

دختران دسته اول در ازدواج به دنبال ارضای نیازهای سطح پایین مثل وضعیت مالی، شرایط ظاهری هستند و دختران دسته دوم به دنبال ارضای نیازهای سطح بالاتر خود مانند احترام و بلوغ فکری و اجتماعی هستند که در ایران امروز دختران دسته دوم اکثریت دارند.

اگر زمان گذشته ملاک اخلاقی اولین معیار و مالی دومین معیار بود الان معیارمالی اولین معیار واخلاقی دومین معیار است یعنی سلایق ۱۸۰ درجه تغییر کرده است اما نباید این را به تمام افراد تعمیم دهیم.

ازدواج دختران پایین شهری با پسران بالا شهری!

در زمان گذشته بیشتر ازدواج به ازدواج با همسایه و فامیل و هم محلی می شد اما الان بیشتر دخترهای جنوب شهر با پسرهای بالا شهر و برعکس ازدواج میکنند که این اختلاف سطح زندگی در بسیاری از موارد مشکل ساز می شود.

از جمله تغییراتی که در موضوع ازدواج در زمان گذشته و حال به وجود آمده ، نقش خانواده است تا جایی که در گذشته بدون تایید خانواده ازدواج وحتی آشنایی اتفاق نمی افتاد اما اکنون جوانان بدون دخیل کردن نظرات والدین فرد مناسب برای ازدواج خود را انتخاب میکنند و می توان گفت نقش آنها خیلی کمرنگ شده است.

شاید این تفکر که دختران و پسران تحصیل کرده در انتخاب همسر نسبت به بقیه جوانان سختگیرانه تر عمل میکنند ، تفکر اشتباهی باشد و بهتر است بگوییم که این دسته از جوانان معیارهای پایدارتری را برای ازدواج در نظر دارند تا بتوانند زندگی پایدارتری را بنا کنند.

تک فارس » روانشناسی » دختر ها چه مدل پسری را برای ازدواج دوست دارند