جهت دانلود سرود انقلابی بهمن ۵۷ با نام خمینی ای امام لینک زیر را در مرور گر یا برنامه دانلود خود کپی کنید.