خواب چطور و چگونه تعبیر می شود

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

خواب چطور و چگونه تعبیر می شود

ابوداود، ترمذی و ابن ماجه نیز از ابو رزین عقیلی روایت نموده اند که پیامبر (ص)فرمود :«الرؤیا علی رجل طائر مالم تعبره فأذا عبرت وقعت.. .»
یعنی( خواب اگر تعبیر نشود چونان پرنده ای پرواز می کند و به وقوع نمی پیوندد اما اگر تعبیر شود ،واقع می شود.. .) .
ترمذی نیز از ابو هریره روایت نموده است کهپیامبر فرموده است :«اذا رأی احدکم الرؤیا الحسنه فلیفسرها ولیخبر بها واذا رأی الرؤیا القبیحه فلا یفسرها و لایخبر بها»
یعنی(اگر یکی از شما خواب خوبی را دید آن را تعبیر نموده ونزد دیگران با زگو نماید و اگر خواب زشت و نا خوشایندی را دید آن را تعبیر نکند و نزد دیگران نیز بازگو ننماید).

پیامبر(ص) فرمود :«ان الرؤیا تقع علی ما تعبر ومثل ذلک مثل رجل رفع رجله فهو ینتظره متی یضعها فاذا رأی احدکم رؤیا فلا یحدث بها الا ناصحا او عالما »
یعنی(خواب آنگونه که تعبیر می شود ،اتفاق می افتد و واقع شدن آن مانند کسی است که پای خود را برداشته است ومنتظر است تا ببیند که چه وقت آن را روی زمین بگذارد.پس هر گاه یکی از شما خوابی رادید آن را به جز نزد عالم و یا ناصحی بازگو ننماید )
و نیز امام مسلم از ابو هریره روایت نموده است که پیامبرخدا(ص) فرمود:«فان رأی احدکم ما یکره فلیقم فلیصل ولا یحدث بهاالناس»
یعنی(اگریکی از شما خواب ناخوشایندی را دید پس از خواب برخیزد ونماز بخواند و آن را برای کسی بازگو ننماید).

دانلود اذان زیبا با صوت محمد آقاتی با لینک مستقیم
  1. چطور فقط با باز کردن سایت های مختلف در اینترنت پولدار شوید
  2. آموزش تضمینی دانولد نرم افزار از گوگل پلی با ویندوز
  3. آموزش بافت دستنبدهای شیک و رنگی کاموایی با عکس
  4. جمله های تصویری زیبا و آموزنده برای زندگی بهتر
  5. شعر زیبای عاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور شاعر مولوی
  6. عکس های عجیب ترین انسان هایی که در تمام عمر خود خواهید دید

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

نظرات