image خلاصی از دست موهای خشک و بد حالت به سادگی

برای موهای خشک از شامپو و نرم کننده مخصوص موهای خشک توصیه می شود.

تعداد دفعات شستشو به حداقل کاهش یابد و اکیدا از شستشو با آب داغ پرهیز شود

ضمنا از حجم مناسب شامپو در هنگام شستشو استفاده شود

استفاده از شامپو های کرمی و یا روغنها و کرمهای تقویت کننده مو برای موهای خشک توصیه می شود.

تک فارس » آرایشی » خلاصی از دست موهای خشک و بد حالت به سادگی