image خبر فوری زلزله ۲۹ دی ۹۱ در تهران

زمین لرزه ای ساعت ۱۵ و هفت دقیقه و ۱۴ ثانیه جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۱ روی داد که موقعیت مرکز زلزله توسط مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ۳۵.۸۷ شمالی و ۵۲.۳۹ شرقی گزارش شده است.

زمین لرزه امروز استان تهران در ۳۳ کیلومتری دماوند، ۳۷ کیلومتری فیروزکوه، ۴۱ کیلومتری کیلان و ۹۲ کیلومتری تهران بزرگ گزارش شده است.

تا کنون از خسارات جانی و مالی این زمین لرزه ۲٫۱ ریشتری در شهرستانهای دماوند و فیروزکوه گزارشی نشده است.

تک فارس » اخبار روز » خبر فوری زلزله ۲۹ دی ۹۱ در تهران