image خبر خوش پیروزی فوتسال بانوان ایران در بازی با ازبکستان

برای تیم ایران نیلوفر اردلان در دقیقه ۴ و نسیمه غلامی در دقیقه ۱۲ و ۲۲، پریا نوروزی در دقیقه ۳۰، فاطمه اعتدادی در دقایق ۳۱ و ۳۳ گلزنی کردند.

image خبر خوش پیروزی فوتسال بانوان ایران در بازی با ازبکستان

گلهای ازبکستان توسط بازیکنان شماره ۹ در دقیقه ۱۴ و بازیکن شماره ۳ در دقایق ۱۵ و ۳۸به ثمر رسید.

image خبر خوش پیروزی فوتسال بانوان ایران در بازی با ازبکستان