image خانم ها چطور باید بفهمند مردی واقعا قصد ازدواج دارد یا خیر

مردی که قصد ازدواج با شما را دارد:

▪ شما را به خانواده خود معرفی میکند.

▪ برای رابطه وقت و انرژی میگذارد.

▪ شرایط و محدودیتهای شما بعنوان یک دختر را می پذیرد.

▪ مدام راجع به مسائل ج.ن.س.ی صحبت نمیکند.

▪ به دنبال ارتقاء شرایط خود از نظر شغلی – تحصیلی- خدمت سربازی میباشد.

▪ برای ازدواج با شما شتاب میکند.

▪ با شما صادق است.

▪ همه روشهای شناخت را در اختیار شما میگذارد.

▪ با شما درد و دل میکند.

▪ از خودش و افکار و مسائل زندگیش میگوید.

▪ در خصوص خانواده شما سوال زیاد میپرسد.

▪ سعی در شناخت بیشتر شما دارد.

▪ برای شما وقت میگذارد.

تک فارس » روانشناسی » خانم ها چطور باید بفهمند مردی واقعا قصد ازدواج دارد یا خیر