آیا این موضوع از منظر شرعی دارای جواز است.با توجه به نظر عموم مراجع محترم تقلید، به نظر می رسد دندان طلا اگر جهت زینت به کار نرفته باشد، منعی ندارد.

▪حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی)

دندان طلا برای مردان مانعی ندارد؛ مگر دندان‌های جلو که آشکار است که اگر به قصد زینت باشد، احتیاطاً باید از آن خودداری کرد.

▪حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی)

استفاده از دندان طلا اشکال ندارد.

▪حضرت آیت الله العظمی صافی‌ گلپایگانی (مد ظله العالی)

استفاده از دندان طلا اگر زینت محسوب نشود، برای مرد مانعی ندارد.

▪حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی)

در غیر دندان‌های جلو مانعی ندارد.

تک فارس » مطالب جالب » حکم دندان طلا برای آقایان از نظر شرع