image حمام بلافاصله بعد از غذا مضر است یا مفید

حمام نکنید

حداقل نیم ساعت فاصله قرار دهید، به ویژه حمام داغ توصیه نمی‌شود زیرا در جریان خون در اطراف معده اختلال ایجاد می‌کند و برهضم غذا اثر منفی می‌گذارد.

تک فارس » پزشکی سلامتی » حمام بلافاصله بعد از غذا مضر است یا مفید