image حلوا ارده کنجدی چه خواصی دارد و میزان کالری آن

این فرآورده خوشمزه از کنجد به دست می آید . فوق العاده خونساز و سرشار از آهن است :

میزان کالری به ازای هر ۱۰۰ گرم حلوا ارده ۵۰۰ کیلو کالری انرژی

میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا= ۲ ساعت و ۵۶ دقیقه و ۲۸ ثانیه