برای درمان حالت تهوع با عسل یک سهم آب لیمو و یک سهم عسل را مخلوط کنید و روزی ۲بار میل کنید.

تک فارس » پزشکی سلامتی » حالت تهوع دارم چطور درمان شوم