جواب و راه حل معمای جالب رمز کمد مدرسه

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

جواب و راه حل معمای جالب رمز کمد مدرسه

image جواب و راه حل معمای جالب رمز کمد مدرسه

در کمد قفل رمزی دارد و آندره به جای اینکه به جیمز ۳ ترکیب عددی رمز را بگوید از کاغذی صحبت میکند که لای در کمدش قرار داده که جیمز می تواند رمز را از روی آن ببیند.

آندره یک هفته مریض بود و به مدرسه نرفت؛ به همین دلیل از بهترین دوستش جیمز خواست که کتاب ها و دفترچه های تمرینش را از داخل کمدش در مدرسه به خانه بیاورد.

بعد از مدرسه جیمزبه سراغ کمد آندره رفت و کاغذ را از لای درب کمد بیرون کشید و دید روی آن نوشته شده :

XXVIIIIVXVII

تکفارس آی آر

به نظر شما رمز کمد آندره چیست؟

.

.

.

.

www.takfars.ir

.

.

.

.

.

جواب معمای رمز کمد مدرسه

چیزی که آندره روی کاغذ نوشته اعداد یونانی هستند

XXVIII= 10+10+8=28

IV = 4

XVII= 10+ 7= 17

تک فارس

به این ترتیب رمز کمد جیمز ۱۷ ۴ ۸ ۲ می باشد.

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب محبوب