image جمله هایی خواندنی که زندگی شما را عوض خواهند کرد

شبی از شبها تو به من گفتی که شب باش !

من که شب بودم و شب هستم و شب خواهم بود ،

به امیدی که تو فانوس شب من باشی . . .

::

::

::

::

ز چشمت چشم آن دارم ، که از چشمم نیاندازد

به چشمانی که چشمانم ، به چشمان تو مینازد

زکات چشم ، چشمی سوی چشم ما کن

که چشمم را بجز چشمت ، دگر چشمی نمی سازد . . .

::

::

::

::

قرارمون این نبود ، قرار بود برای برقراری یکدیگر بکوشیم

نه برای بی قراری ، حالا که از من دوری بدجوری بی قرارتم . . .

::

::

::

::

در بودنت به نبودنت و نبودنت ، به بودنت می اندیشم . . .

ای بود و نبود من . . . !

::

::

::

::

فکر تنهایی نباش تنهایی خودش تنهاست ، تنها به فکر کسی باش که بی تو تنهاست …

::

::

::

::

عادت کن که عادت نکنی ، که اگه عادت کنی نمی تونی عادت نکنی !

::

::

::

::

به خاطر خاطره هایت ، خاطرت در خاطرم ،

خاطره انگیز ترین خاطره هاست . . .

::

::

::

::

گرچه همه بودند . . .

اما تو که نبودی ، بودن ِ همه نبودن بود ، تا بودن . . .

تو نبودی و من در فزاقت ، تمام خلوتم را با خودم تقسیم کردم . . .

::

::

::

::

بهتر بودن ، بهتر از اینه که وانمود کنی که بهترینی . . .

::

::

::

::

یادم باشه که یادت باشه که یادم بیاری که یادت بدم که یاد بگیری

که همیشه به یادتم و یادت هیچ وقت از یادم نمیره اینو یادت نره . . . !

::

::

::

::

یادته یادم دادی یادت باشم ؟

حالا یادت باشه یادت نره به یادتم . . .

::

::

::

::

وقتی قرار شد من بی قرار تو باشم ، ناگهان تو تنها قرار زندگی ام شدی !

::

::

::

::

در تنهاترین تنهاییم تنهای تنهایم گذاشتی .

الهی تنهاترین تنها کست در تنها ترین تنهاییت تنهای تنهایت گذارد . . .

::

::

::

::

گاهی دلم بی هوا ، هوایت را میکند . . .

هوای تو ، تویی که هیچ وقت هوایم را نداشتی !

::

::

::

::

وقتی تو نیستی همه نیستن ! نه که نیستن ؛ هستن ، ولی مثل تو نیستن . . .

::

::

::

::

زندگی زیباست ، که گاه خاطره ای در میان خاطره ها ،

خاطره ی خاطره ها می گردد …

نازم به ناز آن کس که ننازد به ناز خویش

ما را به ناز فروشان نیاز نیست تا خدا بنده نواز است به بنده چه نیاز است

::

::

::

::

به اندازه دیوونه های دیوونه خونه ، دیوونه وار دیوونتم دیوونه !

::

::

::

::

دوست داشتن دل می خواد نه دلیل پس دوستت دارم بی دلیل . . .

::

::

::

::

دستم را بگیر . . . ! ببر . . . !

به دور دست هایی که در دسترس هیچ . . . !

دستی نباشم . . . !

::

::

::

::

شبی از شبها تو به من گفتی که شب باش !

من که شب بودم و شب هستم و شب خواهم بود ،

به امیدی که تو فانوس شب من باشی . . .

::

::

::

::

ز چشمت چشم آن دارم ، که از چشمم نیاندازد

به چشمانی که چشمانم ، به چشمان تو مینازد

زکات چشم ، چشمی سوی چشم ما کن

که چشمم را بجز چشمت ، دگر چشمی نمی سازد . . .

::

::

::

::

قرارمون این نبود ، قرار بود برای برقراری یکدیگر بکوشیم

نه برای بی قراری ، حالا که از من دوری بدجوری بی قرارتم . . .

::

::

::

::

در بودنت به نبودنت و نبودنت ، به بودنت می اندیشم . . .

ای بود و نبود من . . . !

::

::

::

::

فکر تنهایی نباش تنهایی خودش تنهاست ، تنها به فکر کسی باش که بی تو تنهاست …

::

::

::

::

عادت کن که عادت نکنی ، که اگه عادت کنی نمی تونی عادت نکنی !

::

::

::

::

به خاطر خاطره هایت ، خاطرت در خاطرم ،

خاطره انگیز ترین خاطره هاست . . .

::

::

::

::

گرچه همه بودند . . .

اما تو که نبودی ، بودن ِ همه نبودن بود ، تا بودن . . .

تو نبودی و من در فزاقت ، تمام خلوتم را با خودم تقسیم کردم . . .

::

::

::

::

بهتر بودن ، بهتر از اینه که وانمود کنی که بهترینی . . .

::

::

::

::

یادم باشه که یادت باشه که یادم بیاری که یادت بدم که یاد بگیری

که همیشه به یادتم و یادت هیچ وقت از یادم نمیره اینو یادت نره . . . !

::

::

::

::

یادته یادم دادی یادت باشم ؟

حالا یادت باشه یادت نره به یادتم . . .

::

::

::

::

وقتی قرار شد من بی قرار تو باشم ، ناگهان تو تنها قرار زندگی ام شدی !

::

::

::

::

در تنهاترین تنهاییم تنهای تنهایم گذاشتی .

الهی تنهاترین تنها کست در تنها ترین تنهاییت تنهای تنهایت گذارد . . .

::

::

::

::

گاهی دلم بی هوا ، هوایت را میکند . . .

هوای تو ، تویی که هیچ وقت هوایم را نداشتی !

::

::

::

::

وقتی تو نیستی همه نیستن ! نه که نیستن ؛ هستن ، ولی مثل تو نیستن . . .

::

::

::

::

زندگی زیباست ، که گاه خاطره ای در میان خاطره ها ،

خاطره ی خاطره ها می گردد …