image جملات جادویی که شما را به زندگی امیدوار خواهد کرد

▪ از اشتباهات شرمگین نباش و در نتیجه آنها را جرم نکن.

▪ هر چیزی زیبایی خود را دارد اما همه آن را نمی‌بینند.

▪ زخم‌ها را فراموش کن، مهربانی را هیچگاه فراموش نکن.

▪ کسی که صرفه‌جویی نمی‌کند باید تقلا کند.

▪ مهم نیست که به کندی حرکت ‌کنی مهم است که از حرکت نه ایستی.

▪ بزرگترین افتخار ما هیچگاه زمین خوردن نیست بلکه ایستادن پس از هر زمین خوردن است.

▪ می‌شنوم و فراموش می‌کنم، می‌بینیم و به خاطر می‌سپارم. انجام می‌دهم و متوجه می‌شوم.

▪ هرجا که بروی، آنجا تو هستی.

▪ با سه روش دانایی می‌آموزیم : اول، با انعکاس به گذشته، که شریف ترین است؛ دوم، با تقلید، که آسان ترین است؛ و سوم از طریق تجربه، که تلخ ترین است.

▪ من می‌خواهم که همه چیز که تو هستی باشی، عمیق در مرکز وجود تو.

▪ وقتی خشم به بالا می‌آید، به عواقب فکر کن.

▪ دانش حقیقی دانستن میزان جهالت خود است.

▪ زمانی که واضح است که اهداف رسیدنی نیستند، اهداف را تغییر نده، گام‌های اعمال را تغییر بده.

▪ قبل از اینکه سفر انتقام را شروع کنی، دو قبر بکن.

▪ جهالت شب ذهن است، اما شبی بدون ماه و ستاره.

▪ طبیعت انسان‌ها شبیه به هم است، عادات آنهاست که آنها را از هم دور می‌کند.

▪ گذشته را مطالعه کن اگر آینده را تعریف خواهی کرد.

▪ انسان برتر، زمانی که در امنیت استراحت می‌کند، فراموش نمی‌کند که خطر ممکن است وارد شود. زمانیکه در حالت امن است امکان ویرانی را فراموش نمی‌کند زمانی که همه چیز منظم است، احتمال آمدن بی‌نظمی را فراموش نمی‌کند. در نتیجه او در خطر نیست، و تمام ایالات او و تمام قبیله‌های آنها حفظ می‌شود.

▪ قادر بودن در تمام شرایط برای تمرین پنج چیز به منزله فضیلت کامل است؛ این پنج چیز جذبه، سخاوتمندی روح، صداقت، جدیت و مهربانی ست.

▪ زمانیکه که انسانی با شخصیت متناقض می‌بینیم، باید درون خود بنگریم.

▪ هرکجا که می‌روی، با تمام قلبت برو.

تک فارس » مطالب جالب » جملات جادویی که شما را به زندگی امیدوار خواهد کرد