جملات به نام خدای متنوع و ادبی برای شروع انشا و متن های تحقیقی

حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

جملات به نام خدای متنوع و ادبی برای شروع انشا و متن های تحقیقی

image جملات به نام خدای متنوع و ادبی برای شروع انشا و متن های تحقیقی

▪ سر آغاز هر نامه نام خداست + که بی نام او نامه یکسر خطاست

▪ به نام خالق پیدا و پنهان + که پیدا و نهان داند به یکسا

▪ به نام خداوند دادار پاک + پدید آور آدم از آب وخاک

▪ به نام خداوند جان و خرد + کزین برتر اندیشه بر نگذرد

تکفارس آی آر

▪ به نام خدایی که برذات وی + محال است هرگز برد عقل پی

▪ به نام خدایی که خاک آفرید + کزان خاک انسان پاک افرید

▪ ای نام تو بهترین سرآغاز + بی نام تو نامه کی کنم باز

▪ بسم الله الرحمن الرحیم + هست کلید درگنج حکیم

▪ به بسم الله می خوانم خدارا + زمشتی خاک آدم ساخت مارا

www.takfars.ir

▪ به نام خداوندجان آفرین + حکیم سخن درزبان آفرین

▪ به نام خداوند خورشید وماه + که دل را به نامش خرد داد راه

▪ به نام آنچه درجان وروان است + توانایی ده هرناتوان است

▪ به نام آنچه جان رافکرت اموخت + چراغ دل به نورجان برافروخت

▪ به نام آن خد ای پاک سبحان + که ازخاک آفرید اینگونه انسان

▪ سرآغاز گفتارنام خداست + که رحمتگر ومهربان، خلق راست

▪ بنیاد سخن به نام حق، نه + کزهرچه به است نام حق به

▪ به نام آنکه درماگفتن آموخت + به انسان درمعنی سفتن اموخت

▪ ای همه هستی زتو پیدا شده + خاک ضعیف ازتو توانا شده

▪ به نام آنکه هستی نام از او یافت + فلک جنبش زمین آرام از او یافت

تک فارس

▪ اگرنه مدبسم الله بودی تاج عنوان ها + نگشتی تاقیامت نو خط شیرازه دیوان ها

▪ خدایاجهان پادشاهی توراست + زماخدمت آید خدایی توراست

▪ ستایش کنم ایزد پاک را + که گویاو بینا کندخاک را

▪ جهان رابه پستی بلندی تویی + ندانم که ای، هرچه هستی تویی

▪ خداوندمایی ومابنده ایم + به نیروی تو یک به یک زنده ایم

▪ ای خدای بی نهایت جزتوکیست + چون تویی بی حدوغایت جزتوکیست

▪ به نام آنکه مارازندگی داد + وزان بس مژده پایندگی داد

▪ به نام خداوندباران نقل وتگرگ + نفس های باد وتپش های برگ

▪ به نام خداوند رنگین کمان + خداوند بخشنده مهربان

▪ بده مفتاحی ازسطر کلامم + وزان بگشای قفل ازگنج کامم

T A K F A R S

▪ شکر وسپاس ومنت وعزت خدای را + پروردگارخلق وخداوند کبریا

▪ ستایش خداوند بخشنده را + که موجودکرد ازعدم بنده را

▪ به نام آ ن که گل راخنده آموخت + وبرجان شقایق آتش افروخت

▪ ثناوحمدبی پایان خدارا + که صنعش دروجود آورد مارا

▪ خردهرکجاگنجی آرد پدید + زنام خداسازد آن را کلید

▪ به نام خداوند لوح و قلم + حقبقت نگار وجود وعدم

▪ به نام خداوند شمشیر وتیغ + که باران آتش درآرد زمیغ

▪ به نام خداوند نیکوسرشت + که درجهان بذرنیکی بکشت

▪ بزرگی هست دردنیا خدانام + که بایادی کنذ دلهاچه ارام

▪ به نام مناسب ترین واژه ها + به رسم محبت به نام خدا

تک فارس www.takfars.ir

▪ آغازهرکلامی نام خدای یکتا + همواره می برم من نام مقدسش را

▪ به نام گشاینده کار ها + زنامش شود سهل دشوار ها

▪ تا که سخن از دل و از دلبر است + نام خدا زینت هر دفتر است

▪ به نام خداوندی که کار ساز است + زما و طاعت ما بی نیاز است

▪ ای که با نامت جهان آغاز شد + دفتر ما هم به نامت باز شد

▪ به نام خدا هر چه داریم از او + خداوند احمد خدای سبو

▪ به نام خداوند بود و نبود + خداوند یاسی به رنگ کبود

▪ به نام خداوند شعر و سخن + نخستین سخن در همه انجمن

▪ به نام خدای سمیع و بصیر + خطا پوش بخشنده بی نظیر

▪ به نام خدای علیم و حکیم + رحیم و بسیط و شریف و نعیم

تکفارس

▪ به نام خدای بزرگ و احد + تعالی و شافی و قدیر و صمد

▪ به نام خدای رئوف و غفور + حمید و لطیف و مجید و صبور

▪ به نام خداوند وجد و سرور + پدید اور عشق و احساس و شور

▪ به نام آنچه او نامی ندارد + به هر نامی که خوانی سر برارد

▪ بس مبارک بود چون فر همای + اول کار ها به نام خدای

▪ به نام آنکه خنده آفریده + به بد خلقی خط بطلان کشیده

▪ حمد پاک از جان پاک آن پاک را + کاوبه وجد آورد مشتی خاک را

▪ بزرگی هست در دنیا خدا نام + که با یادی کند دلها چه آرام

▪ آغاز سخن یاد خدا باید کرد + خود را به امید او رها باید کرد

▪ گفتار مرا تو باید آغاز کنی + آغاز سخن مرا سر افراز کنی

takfars.ir

▪ به نام خالق ارض و سماوات + به نام داور روز مجازات

▪ به نام خداوند جغرافیا + به نام همان قاره آسیا

▪ به نام خداوند رنگین کمان + فروزنده روز و شب آسمان

▪ به نام خداوند زیبا سخن + خداوند آلاله ها در چمن

▪ به نام خداوند آلاله ها + خداوند پروانه و پونه ها

▪ درود بر خدای هنرآفرین + نگارنده هر گل آتشین

▪ به نام خداوند نون و قلم + خداوند آزادی و عشق و غم

▪ به نام خالق سبز بهاران + خداوند طراوت ، جویباران

▪ به نام خداوند خوب بهار + خداوند گل ، لاله و لاله زار

▪ به نام خدای بلندآسمان + خداوند خاک و خدای جهان

تک فارس آی آر

▪ به نام خداوند پاک و دلیر + خداوند دریا ،خدای امیر

▪ به نام خداوند سبز و سپید + خداوند سال و خداوند عید

▪ به نام خداوند سنگ و خداوند گنج + خداوند شادی خداوند رنج

▪ به نام خداوند کوه و خداوند دشت + خداوند دره خداوند گشت

▪ به نام خداوند ریحان و گل + خداوند هادی هدایت سبل

▪ به نام خدای شفبع و صبور + خداوند دانش خداوند نور

▪ به نام خداوند تاج و خداوند گنج + خداوند روزی ، سرای سپنج

▪ به نام قادر پاک توانا + به نام آنکه جان بخشید مارا

▪ به نام بی نیاز عالم آرا + خدای فاطمه آرام دل ها

▪ به نام چاره ساز و حی سر مد + خدای فاطمه دخت حمد

TakFars

▪ به نام خداوند حی رحیم + خدای بهشت و خدای جحیم

▪ به نام خداوند شعر و غزل + به نام خداوند عزوجل

▪ به نام خداوند شعر و غزل + کلامش نشیند به دل تا ازل

▪ به نام خداوند نان و خداوند جان + دهد روزی اش را به پیر و جوان

▪ به نام خداوند احساس پاک + خداوند شمس و مه تابناک

▪ به نام خداوند نیلوفرین + ستایش ز بهر تو ای بهترین

▪ به نام خداوند دریای نور + خدایی که دارد به هر جا حضور

▪ به نام خداوند شعرو غزل + خداوند روزی ده بی مثل

▪ به نام خداوند روشن ضمیر + خداوند روشنگر بی نظیر

▪ به نام خداوند دریاچه ها + که داده ظرافت به پروانه ها

تک فارس

▪ به نام خداوند احساس پاک + همان که آفریده ما را ز خاک

اطلاعات خواندنی درباره کشور پر جمعیت چین
 1. متن انشای خلاصه شده و یک صفحه ای روز استاندارد برای مدرسه

 2. مقاله تحقیقی درباره تاریخچه آداب و رسوم عید نوروز

 3. مقاله ای تحقیقی و خلاصه شده درباره عید قربان برای مدرسه

 4. انشای تک صفحه ای با موضوع ماه رمضان برای مدرسه

 5. متن انشای یک صفحه ای با موضوع پدر برای مدرسه

 6. متن کامل پیام رهبر معظم انقلاب به زائران ایرانی خانه خدا

فروش ویژه

محصولات معتبر محصولات معتبر

مطالب پربازدید

مطالب محبوب

۲۰ نظر
 1. هانیه

  بسیار اشعار زیبایی بود

 2. فاطیما

  عالی و قشنگ به نظر میرسد

 3. ناشناس

  عالی بود

 4. رها

  عالی بود دمتون گرم

 5. AIDA

  واقعا عالیه ممنون واقعا هر چی از صفات خدا بگیم بازم کمه

 6. Z.m

  بسيار عالي

 7. ناشناس

  به به عالی

 8. آرامیس

  خوب بود

 9. فاطمه

  خیلی خوب بود مرسی ممنون از اشعار های شما

 10. ناشناس

  خوبه

  • عايشه

   خیلی ممنون عالی بود عزیزم

 11. فازی

  عالی

 12. آلما

  ممنون از جملات زیبای شما

 13. هستی

  مرسی ممنون خیلی خوب بود

  • عايشه

   خیلی ممنون عالی بود عزیزم

 14. سارینا

  عالی

 15. علی

  عالی

 16. F.A

  خیلی قشنگه

 17. درسا

  منم دوست داشتم

 18. مهدیس

  خوب بود