تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
آگهی استخدام

جزئیات و نحوه استخدام در شرکت افق صنایع بنادر آزاد فراساحل قشم

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تکفارس آی آر

نیروی مورد نیاز

حقوق ومزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

www.takfars.ir

تهران

تهران

فراساحل قشم

پزشک عمومی

دکترا

۲

۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال + کلیه مزایای قانونی

اقماری یک ماه کار و یکماه استراحت (یا ۱۵ روز کار و ۱۵ روز استراحت)

۸۸۳۷۵۵۲۶ الی

تک فارس

مطالب محبوب بیشتر ››