image جراحی زیبایی صدا هم از راه رسید

بسیاری از زنان و مردان مسن حاضر به انجام جراحی بر روی صورت و بدن خود میباشند که جوانی خود را بدست آورند اگرچه هنگامی که فردی بسیار جوان بنظر میرسد ولی صدای وی مانند افراد مسن باشد فاجعه آمیز است. ترفیع صدا جراحی ای است که صدای افراد را به اندازه ی ظاهر او جوان میکند. پزشکان در گذشته بر روی تار های صوتی بطور جداگانه عمل انجام میدانند.اما اکنون پزشکان قادر به جراحی برای بهبود صدا هستند.

آزمایش های قبل از درمان

فرد برای انجام این جراحی باید قبل از آن تحت یک سری آزمایش قرار گیرد. پزشکان محاسبه ای انجام میدهند که دلیل عیب صدا را تشخیص میدهند.

با افزایش سن کیفیت صدای افراد کم میشود ولی به غیر از افزایش سن دلایل دیگری برای این مشکل وجود دارد. دیابت و کم کاری تیروئید از آن دسته اند. بنابر این پزشکان پیش از انجام جراحی به دلیل آن میپردازند.

عمل ترفیع صدا

این عمل لزوما جراحی نامیده نمیشود. بهبود کیفیت صدا توسط درمان آن به شیوه ی تمرینی هم قابل دسترس است. نزدیک به ۷۰-۸۰ درصد موارد فقط توسط شیوه ی درمان صدا انجام میپذیرد. بیماران برای افزایش ظرفیت شش ها و تقویت تارهای صوتی انجام میدهند و نیازمند تلاش و زمان کافیست.

مواردی که تنها توسط تمرین به نتیجه دلخواه نمیرسد به جراحی روی می آورند. افزایش سن باعث بسته شدن تارهای صوتی شده و بنابر این صدا را پایین و لرزان میکند در حین جراحی پزشکان ضخامت توده های تار های صوتی با پرکردن فاصله توسط پوشش پوسته ای را افزایش میدهند. این کار توسط ایجاد سوراخی کوچک در غضروف حنجره انجام میشود.

این پوشش ها تارهای صوتی را به هم نزدیک میکند که باعث ثبات صدا میشود. دوران نقاحت کم میباشد و بیمار پس از چند روز به فعالیت نرمال خود برمیگردد. این عمل با بیهوشی موضعی انجام میشود و بیمار احتیاج به بستری شدن ندارد.

خطر های مرتبط

این جراحی میتواند خطرناک باشد. اگر به درستی پیش نرود میتواند بیشتر به صدا لطمه بزند که ممکن است حتی درمان بیشتری هم نیاز داشته باشد. بنابر این درنظر گرفتن پزشک خوب برای این عمل بسیار مهم است.

اشخاصی که دارای صدای لرزان و آرام میباشند به نظر میرسد دارای اعتماد به نفس کمتری هستند. این یکی از مهم ترین دلایلی است که مردم به این جراحی روی میاورند. خیلی از حنجره ها این جراحی را تحمل نمیکنند،اگرچه برعکس این قضیه هم وجود دارد. علی رغم این مباحث روزانه به محبوبیت این جراحی افزوده میشود.