تک فارس
حسین (ع) چراغ هدایت و کشتی نجات است
محصولات معتبر محصولات معتبر
اخبار روز

جدیدترین قیمت ماهیانه خدمات اینترنت پر سرعت دی ماه

image جدیدترین قیمت ماهیانه خدمات اینترنت پر سرعت دی ماه

ارایه‌کننده خدمات می‌تواند به صورت ثابت ماهیانه حداکثر مبالغی به عنوان هزینه برقراری و نگه‌داری مطابق با جدول زیر از مشترکین خود دریافت کند.

تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL در جلسه شماره ۱۵۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه بررسی و بر اساس قیمت تمام شده خدمات به تصویب و جایگزین بندهای ۲-۲ تا ۲-۵ مصوبه ۴۹ سال ۸۷ کمیسیون شد.

نرخ کیلو بیت (برثانیه)

هزینه برقراری و نگهداریماهیانه (ریال)

تکفارس آی آر

۶۴

۲۰۰۰۰

۱۲۸

۲۲۵۰۰

۲۵۶

www.takfars.ir

۳۰۰۰۰

۵۱۲

۴۵۰۰۰

۱۰۲۴

۷۵۰۰۰

۲۰۴۸

۱۲۰۰۰۰

همچنین سقف تعرفه حجم ترافیک به صورت پلکانی و مطابق با جدول زیر تعیین می‌شود.

سطوح تعرفه

بازه حجم ترافیک(G BYte)

تک فارس

تعرفه هر گیگابایت (ریال)

ملاحظات

سطح اول

۵≥حجم≥ ۱

۴۵۰۰۰

_

سطح دوم

۱۰ ≥حجم> 5

۳۵۰۰۰

تا ۵ گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول و مابقی مطابق تعرفه سطح دوم

T A K F A R S

سطح سوم

۲۰≥حجم>10

۳۰۰۰۰

تا ۵ گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول، بیش از ۵ تا ۱۰ گیگا بایت مطابق تعرفه سطح دوم و مابقی مطابق تعرفه سطح سوم

سطح چهارم

۴۰ ≥حجم>20

۲۵۰۰۰

تا ۵ گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول، بیش از ۵ تا ۱۰ گیگا بایت مطابق تعرفه سطح دوم، بیش از ۱۰ تا ۲۰ گیگا بایت مطابق تعرفه سطح سوم و مابقی مطابق تعرفه سطح چهارم

سطح پنجم

۰ < حجم

تک فارس www.takfars.ir

۲۰۰۰۰

تا ۵ گیگا بایت مطابق تعرفه سطح اول، بیش از ۵ تا ۱۰ گیگا بایت مطابق تعرفه سطح دوم، بیش از ۱۰ تا ۲۰ گیگا بایت مطابق تعرفه سطح سوم ، بیش از ۲۰ تا ۴۰ گیگا بایت مطابق تعرفه سطح چهارم و مابقی مطابق تعرفه سطح پنجم

سازمان تنظیم مقررات نیز تبصره‌های این مصوبه را اعلام کرده است:

تبصره ۱: برای کسری از گیگا بایت، تعرفه به صورت خطی محاسبه می‌شود.

تبصره ۲: به منظور حفظ شرایط رقابتی، کف تعرفه ۶۰ درصد سقف تعرفه در هر سطح تعیین می‌شود.

تبصره ۳: در صورت درخواست مشترکین، ارایه کننده خدمات موظف به ارایه خدمات در کلیه سطوح جدول فوق است.

٣ – تعرفه‌های تعیین شده برای حجم ترافیک دریافتی است و با توجه به ماهیت ارایه کننده خدمات موظف است در محاسبه ترافیک،ADSL نامتقارن خدمات مشترکین برای مجموع دریافت و ارسال به میزان بیست و پنج درصد ( ۲۵ %) حجم ترافیک اضافی برای مشترکین لحاظ کند.

۴ – حداکثر ضریب تسهیم خط ۱ به ۸ تعیین می‌شود و ارایه‌کننده خدمات باید حداقل یک نرخ بیت خط را برای مشترکین خود تضمین کند.

تبصره: سقف تعرفه خدمات برای ضرایب تسهیم کمتر از ۱به ۸ نیز به میزان تعیین شده در این مصوبه است.

۵ – ارایه‌کننده خدمات موظف به انجام تعهدات تا پایان قرارداد، بر اساس قراردادهای موجود خود با مشترکین است. تغییر قراردادهای موجود مشترکین بر اساس تعرفه‌های جدید اجباری نبوده و تنها در صورت تمایل مشترکین، ارایه کننده خدمات می‌تواند قراردادهای موجود خود را به روزرسانی کند.

تکفارس

۶ – ارایه‌کننده خدمات باید در بسته‌های تعرفهای خود نرخ بیت (سرعت) و مدت زمان ارایه خدمات را به صورت شفاف به متقاضیان ارایه و در قرارداد مشترکین لحاظ کند.

در صورت اتمام حجم خریداری شده و عدم اقدام مشترک برای خرید حجم اضافی، ارایه کننده خدمت باید اتصال مشترک را تا پایان زمان قرارداد حفظ کند، مگر اینکه در قرارداد به نحو دیگری با مشترک به توافق رسیده باشد.

٧ – هزینه مودم به عهده مشترک است و ارایه کننده خدمت مجاز به فروش اجباری مودم به مشترکین نیست و در صورت استفاده مشترک از مودمهای استاندارد،ارایه کننده خدمت ملزم به ارایه خدمات به مشترکین است.

٨ – در صورت درخواست مشترک هزینه راه اندازی تجهیزات انتهایی (مودم) به عهده مشترک است که در این صورت سقف تعرفه راه اندازی خدمت مبلغ ۹۵ هزار( ۹۵۰۰۰) ریال بوده و در صورت درخواست مشترک، ارایه کننده خدمات موظف به نصب و راه اندازی تجهیزات انتهایی مشترکین خواهد بود.

٩ – ارایه کننده خدمت موظف است تعرفه خدمات را به نحو مناسب و به طور شفاف و رایگان به مشترکین اطلاع‌رسانی کند.

۱۰ – ارایه کننده خدمت می تواند با اطلاع و تایید سازمان، بسته‌های تشویقی مختلف را به مشترکین خود ارایه کند.

١١ – تعرفه دایر کردن (رانژه ) خطوط مشترکین حداکثر مبلغ ۳۰ هزار( ۳۰۰۰۰ ) ریال و تعرفه تخلیه خطوط حداکثر ۲۰ هزار( ۲۰۰۰۰ ) ریال است.

شرکت مخابرات ایران موظف است حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ درخواست شرکتهای ارایه کننده خدمات، نسبت به دایر کردن و یا تخلیه خطوط مشترکین اقدام کند.

دریافت مبالغ مذکور منوط به اجرای سامانه مندرج در مصوبه کمیسیون شماره ۹۷ است و در صورت عدم اجرای آن، اخذ مبالغ مذکور مجاز نبوده و شرکت مخابرات ایران موظف به دایر و تخلیه خطوط مشترکین حداکثر ظرف مدت ۷۲ساعت خواهد بود.

١٢ – ارایه کننده خدمات مجاز به دریافت هیچ مبلغ دیگری از مشترکین، به غیر از مبالغ مندرج در این مصوبه و مبالغی که حسب قوانین کشور لازم‌التادیه است، نیست.

takfars.ir

١٣ – در صورت تغییر تعرفه پهنای باند اینترنت، سقف تعرفه حجم ترافیک به میزان یک چهارم میزان تغییر تعرفه پهنای باند اینترنت تغییر خواهد یافت و ارایه کننده خدمات موظف است از زمان اعمال تغییر تعرفه، این موضوع را برای مشترکین خود لحاظ کند.

١۴ – در صورت تغییر تعرفه لینک‌های دیتا و انتقال، تعرفه حجم ترافیک به میزان یک ششم میزان تغییر تعرفه لینک‌های دیتا و انتقال تغییر خواهد یافت و ارایه کننده خدمات موظف است از زمان تغییر تعرفه، این موضوع را برای مشترکین خود لحاظ کند.

١۵ – شرکت‌های ارایه کننده خدمات موظف به راه‌اندازی سامانه اندازه‌گیری سرعت و کیفیت خط در شبکه خود و نیز شبکه اینترنت با امکان کد رهگیری سوابق اندازهگیری مشتریان در بازه‌های زمانی سه ماهه و ایجاد دسترسی برخط برای سازمان هستند.

١۶- این تعرفه شش ماه پس از زمان ابلاغ، با توجه به بازخوردهای حاصل از اجرا و گزارش سازمان مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

مطالب محبوب بیشتر ››