نام کارخانه

نام خودرو

قیمت نمایندگی

قیمت بازار

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ تیپ۲

۱۹۴۲۴۰۰۰۰

۲۸۵۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ تیپ ۵

۲۱۸۵۸۰۰۰۰

۳۳۵۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ تیپ ۶

۲۴۹۷۰۰۰۰۰

۳۹۰۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

ایران خودرو

پژو ۲۰۶ صندوق دار V20

۱۴۸۸۰۰۰۰۰

۲۸۰۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

ایران خودرو

پژو ۲۰۷ دنده اتوماتیک

۲۷۳۲۰۰۰۰

۴۴۰۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

ایران خودرو

پژو ۲۰۷ معمولی

۲۴۱۶۰۰۰۰۰

۳۶۰۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

ایران خودرو

پژو ۴۰۵ بنزینی

۱۷۹۰۶۴۰۰۰

۱۹۳۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

ایران خودرو

پژو پارس سال

۲۲۹۷۰۰۰۰۰

۲۷۰۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

ایران خودرو

تندر ۹۰ مدل E1

۱۸۹۰۰۰۰۰۰

۲۲۰۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

ایران خودرو

تندر ۹۰ مدل E2

۲۱۰۴۰۰۰۰۰

۲۴۷۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

ایران خودرو

سمند ال ایکس

۱۹۴۵۸۰۰۰۰

۲۰۵۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

ایران خودرو

سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک

۵۸۲۷۴۰۰۰۰

۹۵۰۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

تویوتا

پرادو

۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰

۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

تویوتا

کرولا

۵۶۰۰۰۰۰۰۰

۹۰۰۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

تویوتا

یاریس هاچ‌بک

۴۶۰۰۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

ساپپا

تیبا

۱۵۴۰۰۰۰۰۰

۱۶۲۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

سایپا

۱۱۱-SX

۱۱۹۴۰۰۰۰۰

۱۳۸۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

سایپا

۱۳۱ -SX

۱۲۵۳۰۰۰۰۰

۱۳۳۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

سایپا

۱۳۲-SX

۱۲۰۶۰۰۰۰۰

۱۳۵۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

سایپا

تندر ۹۰ مدل E2

۲۱۰۵۰۰۰۰۰

۲۵۷۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

سایپا

تیانا

۸۵۰۰۰۰۰۰۰

۱۱۸۰۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

سایپا

ماکسیما دنده اتوماتیک

۶۷۵۰۰۰۰۰۰

۹۱۰۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

سایپا

مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سی‌سی

۴۴۶۰۰۰۰۰۰

۵۹۵۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

کیا

اسپورتیج

۸۹۴۴۲۰۰۰۰

۱۳۳۰۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

کیا

موهاوی

۱۲۲۴۲۴۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

مزدا

مزدا ۲

۳۶۵۰۰۰۰۰۰

۵۳۰۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

مزدا

مزدا ۳

۵۴۰۰۰۰۰۰۰

۹۵۰۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

هیوندایی

I20

۴۹۳۰۱۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

هیوندایی

I30

۶۲۶۴۲۰۰۰۰

۸۵۰۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

هیوندایی

آزرا گرانجور

۱۱۰۴۷۳۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

هیوندایی

جنسیس

۱۳۷۲۳۷۰۰۰۰

۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰

image جدیدترین قیمت ماشین های ایرانی به تاریخ ۱۲ آدر

هیوندایی

سوناتا

۹۲۱۳۹۰۰۰۰

۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰